+359888 735 595 sradeva@dianic.net

Продуктова гама на DYNAPAC пътносроителна техника

Брой слжители

Представителство в над 115 държави

Годишна история

Валяци

Пълна гама на продуктовото оборудване, от най – малкото до най – голямото в света

Асфалтополагащи машини

Пълна гама на продуктовото оборудване, от най – малкото до най – голямото в света

Фрези

Пълна гама на продуктовото оборудване, от най – малкото до най – голямото в света

Сервиз

Пълна гама на продуктовото оборудване, от най – малкото до най – голямото в света

Продуктова гама на HOFMANN маркировъчна техника

Валтер Хофман дава началото на производствената дейност

Изграждане на високо теехнологичен склад

Производствени обекта

Share This